Hotline: 0981234550

Xiên lá móc mật

60,000₫

Mô tả

Xiên lá móc mật

Sản phẩm liên quan

59,000₫
49,000₫

Cá Thu Chay

49,000₫

99,000₫
40,000₫

Căn tươi chiên

40,000₫

60,000₫
 Xiên lá móc mật