Set Xà Lách và Rau Thơm

Chỉ còn 1 sản phẩm
60,000₫

1.Rau Mùi

2. Bạc hà

3. Kinh giới

4. Húng thơm

5. Húng chó

6. Đinh lăng

7. Xà lách xanh

8. Xà lách tím

9. Xà lách Phi Dê

10. Dấp cá