Set Rau Gia Vị 1 kg

Chỉ còn 1 sản phẩm
50,000₫

1. Sả

2. Giềng

3. Lá Lốt

4. Rau dăm

5. Ơt

6. Ngải Cứu

7. Hành