Rong biển kho tộ

Chỉ còn 1 sản phẩm
99,000₫

Nguyên liệu: Đậu, rong biển, giềng, sả, ớt, gừng...