Set Rau Xanh Cổ Loa Farm

Chỉ còn 1 sản phẩm
60,000₫

Danh sách rau có hiện tại

1. Cải bẹ xanh (vị ngăm)

2. Cải cúc

3. Rau dền

4. Cải canh

5. Cải chip

6. Bó xôi

7. Cải cầu vồng