Hotline: 0981234550

Set Rau Xanh Cổ Loa Farm

60,000₫

Mô tả

Danh sách rau có hiện tại

1. Cải bẹ xanh (vị ngăm)

2. Cải cúc

3. Rau dền

4. Cải canh

5. Cải chip

6. Bó xôi

7. Cải cầu vồng

Sản phẩm liên quan

68,000₫

Cô Cà Chua - Rửa Tay

68,000₫

79,000₫
210,000₫
210,000₫
 Set Rau Xanh Cổ Loa Farm
 Set Rau Xanh Cổ Loa Farm
 Set Rau Xanh Cổ Loa Farm