Hotline: 0981234550

Nem Hà Nội

60,000₫

Mô tả

Nem Hà Nội

Sản phẩm liên quan

99,000₫

Căn cuộn sả ớt

99,000₫

99,000₫
99,000₫

Cari nấm Hericium

99,000₫

59,000₫

Chả quế chay

59,000₫

119,000₫

Cơm tay cầm

119,000₫

 Nem Hà Nội