Nấm Hầu Thủ Tươi (Đông Lạnh)

Chỉ còn 1 sản phẩm

Tại Trang Trại Nấm Thuận Thiên, nấm Hầu Thủ từ tháng 4 - 6 âm lịch hết mùa và chuẩn bị mùa mới. 

Nên trong thời gian này chỉ còn nấm Tươi đã được cấp Đông.

Khách mua sỉ liên hệ: 0985212512