Hotline: 0981234550

Căn cuộn sả ớt

99,000₫

Mô tả

Nguyên liệu: Bột mỳ, sả, ớt

Sản phẩm liên quan

99,000₫
99,000₫

Cari nấm Hericium

99,000₫

59,000₫

Chả quế chay

59,000₫

119,000₫

Cơm tay cầm

119,000₫

59,000₫

Giò lụa chay

59,000₫

 Căn cuộn sả ớt
 Căn cuộn sả ớt