Sản phẩm từ Hạt - Pate

-20%
119,200₫ 149,000₫

Pate Minh Chay lọ 200gr

119,200₫ 149,000₫

-20%
247,200₫ 309,000₫

Pate Minh Chay lọ 450gr

247,200₫ 309,000₫

-20%
144,000₫ 180,000₫

Pate Nấm Hầu Thủ

144,000₫ 180,000₫

-20%
144,000₫ 180,000₫

Pate Nấm Hầu Thủ

144,000₫ 180,000₫