Thực Phẩm Chay - Nguyên liệu Thuần Chay

30,000₫
40,000₫

Căn tươi chiên

40,000₫

45,000₫

Chả quế thuần chay

45,000₫

69,000₫

Gà chay 300gr

69,000₫

45,000₫

Giò lụa chay

45,000₫

69,000₫

Giò Nấm Minh Chay

69,000₫

0₫

Hạt nêm nấm

0₫

0₫

Mắm Thuần Chay

0₫

250,000₫
60,000₫

Miến Rong Yên Bái

60,000₫

119,000₫

Mộc Nhĩ Hữu Cơ 150gr

119,000₫

60,000₫

Muối Tre

60,000₫

169,000₫
130,000₫

Sữa Cọ

130,000₫