Cỗ Chay - Mâm Cỗ Tự Chọn

99,000₫

Căn cuộn sả ớt

99,000₫

99,000₫
99,000₫

Cari nấm Hericium

99,000₫

59,000₫

Chả quế chay

59,000₫

119,000₫

Cơm tay cầm

119,000₫

59,000₫

Giò lụa chay

59,000₫

79,000₫
129,000₫

Hericium sốt vang

129,000₫

990,000₫

Măng tây xào ngũ sắc

990,000₫

99,000₫

Nấm đậu phồng tôm

99,000₫

149,000₫
129,000₫

Nấm thính cuộn lá sung

129,000₫

79,000₫

Nem cuốn

79,000₫

60,000₫

Nem Hà Nội

60,000₫

60,000₫

Nem Hải sản

60,000₫

99,000₫
99,000₫
99,000₫

Rong biển kho tộ

99,000₫

89,000₫
79,000₫
119,000₫

Tempe om chuối

119,000₫

99,000₫
69,000₫

Xôi gấc

69,000₫

99,000₫

Xôi hoàng phố

99,000₫

99,000₫

Xôi ruốc nấm

99,000₫