Cỗ Chay

99,000₫

Căn cuộn sả ớt

99,000₫

99,000₫
99,000₫

Cari nấm Hericium

99,000₫

59,000₫

Chả quế chay

59,000₫

119,000₫

Cơm tay cầm

119,000₫

59,000₫

Giò lụa chay

59,000₫

59,000₫

Giò nấm chay

59,000₫

79,000₫
129,000₫

Hericium sốt vang

129,000₫

835,000₫

Hiếu Tử Tâm

835,000₫

663,000₫

Khai Huệ

663,000₫

1,000,000₫
585,000₫
990,000₫

Măng tây xào ngũ sắc

990,000₫

990,000₫

Mục Liên Đại Hiếu

990,000₫

99,000₫

Nấm đậu phồng tôm

99,000₫

129,000₫

Nấm thính cuộn lá sung

129,000₫

79,000₫

Nem cuốn

79,000₫

99,000₫
843,000₫

Ngũ Phúc Trùng Lai

843,000₫

822,000₫

Nhất Tâm Chí Hiếu

822,000₫

99,000₫

Rong biển kho tộ

99,000₫

89,000₫
79,000₫
1,091,000₫

Tân Xuân Vạn Phúc

1,091,000₫

119,000₫

Tempe om chuối

119,000₫

763,000₫

Thiên Địa Hồng Ngân

763,000₫

667,000₫

Vu Lan Vọng Mẫu

667,000₫

99,000₫
69,000₫

Xôi gấc

69,000₫

99,000₫

Xôi hoàng phố

99,000₫

99,000₫

Xôi ruốc nấm

99,000₫

722,000₫

Xuân An Lạc

722,000₫

603,000₫

Xuân An Nhiên

603,000₫

782,000₫

Xuân Bình An

782,000₫

850,000₫

Xuân Đắc Lộc

850,000₫

550,000₫

Xuân Phước Huệ

550,000₫

720,000₫

XUÂN SUM VẦY

720,000₫

750,000₫

XUÂN TRÀN PHÚC

750,000₫