Hotline: 0981234550

Đánh giá

Chị Mai - Hà Nội

Tôi rất thích ẩm thực và không gian ở MinhChay. Ở MinhChay có tất cả những gì tôi trông đợi: Ẩm thực đặc sắc đa...